Ως διδακτική πράξη με τον χαρακτήρα κρίσιμου πολιτισμικού γεγονότος στη ζωή του εκπαιδευόμενου

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Μαρία Δρακάκη, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, MSc  of  Cultural Management , Phd  Candidate in Cultural  Communication and Technology Η διδακτική πράξη στο προσκήνιο αυτού του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ως διδακτική πράξη με τον χαρακτήρα κρίσιμου πολιτισμικού γεγονότος στη ζωή του εκπαιδευόμενου.