Μενού Κλείσιμο

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Της Μαρίας Α. Δρακάκη*

Το διαδικτυακό εργαστήριο με τον τίτλο «Οπτικές δηλώσεις της δημοκρατίας»    λειτούργησε ως  ένα ερμηνευτικό μονοπάτι που κλήθηκαν να ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες προκειμένου να συναντήσουν  Μουσεία και Χώρους τέχνης  της Ευρώπης με τη στόχευση  να  τους   αποκαλύψει πολλαπλές πτυχές της Δημοκρατίας,  αξιοποιώντας   τα βασικά στοιχεία της Εικαστικής Γλώσσας  (σημείο, γραμμή,  σχήμα , χρώμα, υφή)  και το εκπαιδευτικό υλικό cards4Democracy του οργανισμού L2C  (Learn to Change)

Ο οργανισμός Learn  to Change είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός  που με τις δράσεις του προάγει την ατομική προσωπική ανάπτυξη, υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου με έμφαση στην αλλαγή.  Όραμα του να φέρει αλλαγές θετικές στην εκπαιδευτική πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο . Επενδύει στη δύναμη των μελών του και απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, στους εκπαιδευτικούς, τους δια βίου μαθητευόμενους, τους γονείς, του κοινωνικούς πολιτικούς και πολιτιστικούς παράγοντες που νοιάζονται και μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνική αλλαγή προς όφελος της ανθρωπότητας. Οι δράσεις του οργανισμού υποστηρίζουν την ολιστική ανάπτυξη του ατόμου σε ένα περιβάλλον κοινωνικής δικαιοσύνης και δημιουργικής ανθρώπινης χειραφέτησης.        

Το σεμινάριο « Οπτικές δηλώσεις της Δημοκρατίας  πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της  σύμπραξης του οργανισμού Learn to  Change    με τους εταίρους του ευρωπαϊκού  προγράμματος Erasmus KA3 με τον τίτλο « Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture»

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που στοχεύει στην αναβάθμιση και επέκταση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες της Κοινότητας Εκπαιδευτικών “Teacher4Europe – T4E”, η οποία δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 2011 από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προωθεί τις βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που πραγματοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον. Οι συμμετέχουσες χώρες θα δημιουργήσουν δικά τους Δίκτυα Εκπαιδευτικών “Teachers4Europe – T4E”, αναβαθμίζοντας την ελληνική Καλή Πρακτική. Με τη δημιουργία και διάδραση  των Δικτύων θα ενισχυθεί η ανάδειξη εκπαιδευτικών πρακτικών με στόχο την ενίσχυση των συστημάτων των πέντε χωρών, χωρίς να υπάρξει απώλεια της  εθνικής ιδιοσυστασίας. Αντίθετα, θα αποτελέσει κύριο μοχλό ανάπτυξης του ευρωπαϊκού οράματος, της σύσφιξης των σχέσεων, της αλληλεξάρτησης, της συναδέλφωσης και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος είναι ο επαναπροσδιορισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ευρωπαϊκών αξιών για τη δημοκρατία και της έννοιας της «Αγοράς», ως τόπου άσκησης ελεύθερου διαλόγου, ενεργού συμμετοχής και λήψης αποφάσεων σε ισότιμη βάση.

Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ως Συντονιστής του Έργου, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. πρόκειται να επεκτείνουν την υπάρχουσα Κοινότητα Εκπαιδευτικών “Τeachers4Europe – T4E” σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Πρόγραμμα υλοποιείται  σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας και σε ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού.

H Ambassador  του οργανισμού L2C  και συντονίστρια  της ομάδας  στην Ελλάδα Genesis κ. Φωτεινή Βενέτη   διοργάνωσε και  πρότεινε το συγκεκριμένο  σεμινάριο  προκειμένου να υπάρξει γόνιμη αλληλεπίδραση και σύνδεση tτων ομάδων  στο συμμετοχικό σχέδιο δράσης  που υλοποιείται  σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Ψιμολόφου Κύπρου και την ομάδα Teachers4Europe  Σερρών .    Το εργαστήριο σχεδιάστηκε ειδικά με αυτή τη στόχευση  και εμψυχώθηκε από το μέλος της ομάδας  Genesis του L2C  Δρακάκη Μαρία      Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  διαφόρων ειδικοτήτων από την Ελλάδα και την Κύπρο  με συντονιστές  την κ.  Φωτεινή Βενέτη από τον οργανισμό L2C, την κ.  Έλενα Περικλέους  Διευθύντρια του ΔΣ Ψιμολόφου  και τον Abassador Teachers4Εurope Σερρών – Γιάννη Καραγκιόζη

Το διαδικτυακό σεμινάριο  χωρίστηκε σε δύο μέρη διάρκειας τριών ωρών ανά συνάντηση.

Στους σταθμούς του οι συμμετέχοντες   ενθαρρύνθηκαν    να   αναζητήσουν  τον ρόλο  του φωτός στις εικαστικές  τέχνες   και μέσω αυτού να  συνδεθούν προσωπικά με  τους συμβολισμούς και τα  πολλαπλά νοήματα έργων τέχνης  και τεκμηρίων μουσειακών συλλογών  που προσεγγίζουν  τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα, την πολυμορφία, τις ευρωπαϊκές αξίες, την ευρωπαϊκή ταυτότητα, τη Δημοκρατία .

Σε κάθε σταθμό οι συμμετέχοντες  αξιοποίησαν  διαδοχικά  και δημιουργικά τα βασικά στοιχεία της εικαστικής γλώσσας  σημείο, γραμμή,σχήμα, χρώμα και υφή, έχοντας ως βάση   τον εκπαιδευτικό φάκελο «Η Ματιά των Εικαστικών» της συλλογής εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ- Εκπαίδευση και Πολιτισμός» του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων.  

Έχοντας το φως και τη σκιά στην τέχνη ως βασικές συνιστώσες έμπνευσης,    συνομίλησαν  με έργα τέχνης και εκθέματα Μουσείων  προσεγγίζοντας  την έννοια της δημοκρατίας τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ευρωπαϊκές αξίες και τη διαφορετικότητα  μέσω ενός άλλου εκφραστικού κώδικα. Στόχος σε αυτά τα ερμηνευτικά μονοπάτια που διέσχισαν  να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της ερμηνείας, να γνωρίσουν  ανοικτούς ψηφιακούς πόρους  έγκυρους και δυναμικούς και να συνδεθούν με τις προσωπικές τους  νοηματοδοτήσεις με τα τεκμήρια της πολιτιστικής κληρονομιάς   και τα σύγχρονα καλλιτεχνικά έργα από Μουσεία της Ευρώπης και on line εκθέσεις που συνάντησαν.

Σε κάθε σταθμό   οι κάρτες για τη δημοκρατία λειτουργούσαν ως αφετηρίες έμπνευσης με τη δημιουργική πρόκληση προς τους συμμετέχοντες,  οι  πτυχές του δημοκρατικού διαλόγου που ξεδιπλώνουν με γραπτό λόγο,  να μετασχηματίζουν  τις ιδέες, τα συναισθήματα, ευρύτερα τις αποκρίσεις των συμμετεχόντων στις οπτικές μορφές των έργων τέχνης και των τεκμηρίων των Μουσείων, σε εικαστική γλώσσα.   Και αμφίδρομα  πάλι να πραγματώνεται  η  απόδοση των προσλήψεων της  καλλιτεχνικής έκφρασης ή των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, με λόγο γραπτό ή προφορικό, με κεντρική αρχή το διαχρονικό ζήτημα των διαστάσεων της δημοκρατίας.  

   Οι κάρτες  για τη Δημοκρατία (εκπαιδευτικό υλικό cards4Democracy του οργανισμού L2CLearn to Change)όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του οργανισμού  «προσδιορίζουν και περιγράφουν βασικές ενέργειες που μπορούν να αναπτύξουν οι άνθρωποι που διευκολύνουν τη μάθηση για να ενεργούν καλύτερα σε μια κοινωνία στην οποία η δημοκρατία είναι μια πραγματική διαδικασία που περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους. Οι κάρτες  και οι δραστηριότητες αλλά και τα παιχνίδια που ενεργοποιούν αναδεικνύουν  ότι κάθε άτομο έχει ευθύνη για τη ζωή της πραγματικής δημοκρατίας. Είναι δικαίωμα και επίσης αγώνας»

Οι σταθμοί που αξιοποιήθηκαν στο ερμηνευτικό μονοπάτι των δύο διαδικτυακών σεμιναρίων με τον τίτλο «Οπτικές δηλώσεις της δημοκρατίας σε  χώρους  τέχνης και μουσεία της Ευρώπης  ήταν οι εξής:

Οι σταθμοί που επισκέφτηκαν  οι συμμετέχοντες  και στα δύο τρίωρης διάρκειας μέρη του σεμιναρίου  ήταν οι εξής:

  1. Μουσείο Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων
  2. Ψηφιακή  ατομική έκθεση γλυπτικής του Αθανάσιου Μπερούτσου
  3. Google Arts & Culture Πύλη ψηφιακών πολιτισμικών πόρων 2000 πολιτιστικών ιδρυμάτων  από 80 χώρες του κόσμου
  4. Μουσείο Ακρόπολης
  5. Ψηφιακή έκθεση του δικτύου Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού με τίτλο «Οπτικοποιώντας την ανθρωπότητα» (Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης(EMΣΤ), Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης(MOMus)
  6. Eβραϊκό Μουσείο Βερολίνου
  7. Μουσείο Edvrad Munch
  8. TATE MODERN  Φανταστικές φιγούρες του Yiadom-Boakye  
  9. Υπερρεαλιστικές εγκαταστάσεις τέχνης στο μουσείο του          Σαλβαδόρ Νταλί στο Figueres της Ισπανίας

Η μεθοδολογία που προτάθηκε στους συμμετέχοντες ήταν η αξιοποίηση του μοντέλου Perkins στην παιδαγωγική διαδικασία.( Perkins,1994) Η προσέγγιση που  προτείνει ο D. Perkins   έχει ως στόχο να καλλιεργήσει στους μαθητές τη νοοτροπία του στοχασμού με αφορμή ένα οπτικό ερέθισμα πλούσιο σε πολιτισμικές, συμβολικές και ερμηνευτικές αναφορές. Η νοοτροπία αυτή σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Ritchhard,2007) αλλά και την κοινή λογική δεν κατακτιέται αμέσως. Διεργασίες σαν κι αυτή που αναδεικνύεται από το μοντέλο Perkins θα πρέπει να γίνονται συχνά και επανειλημμένα  αποτελώντας τμήμα της εκπαιδευτικής καθημερινότητας του εκπαιδευόμενου και  όχι εξαίρεση

Στο σεμινάριο συμμετείχε με πρόσκληση των διοργανωτών,    ο καλλιτέχνης  κ. Αθανάσιος  Μπερούτσος ( δημιουργός της  ψηφιακής έκθεσης «Light & Shadow Ballet»)    που αποτέλεσε τον  2ο σταθμό του ερμηνευτικού μονοπατιού του σεμιναρίου).Η στόχευση ήταν  διττή από την εμψυχώτρια του σεμιναρίου.  Αρχικά   ο ίδιος να βιώσει την εμψυχωτική  συμμετοχική διαδικασία των πολλαπλών αναγνώσεων του έργου του και στη συνέχεια  να συνομιλήσει με τους συμμετέχοντες για τον τρόπο που εκείνοι προσλαμβάνουν και ερμηνεύουν  και συσχετίζουν έργα της ψηφιακής του έκθεσης με τις αξίες της δημοκρατίας.

Ο δημιουργός  κ. Μπερούτσος Αθανάσιος  μετά τη συμμετοχή του δήλωσε για την εμπειρία συμμετοχής του :

«Η ανάλυση που παρακολούθησα, με τις κάρτες, αλλά και η συζήτηση που ακολούθησε ήταν πραγματικά μια εξαιρετική εμπειρία.Οι ερμηνείες και οι αναγνώσεις που μπορεί να έχει μια εικόνα είναι πολλαπλές. Αυτό γίνεται γιατί όλος ο κόσμος μας αποτελείται από εικόνες, και ο εγκέφαλος μας αποκωδικοποιεί τα οπτικά αυτά ερεθίσματα, όχι όμως πάντα με το ίδιο αποτέλεσμα. Σαν παράδειγμα θα μπορούσα να φέρω την εύρεση μορφών και φιγούρων κοιτάζοντας το μωσαϊκό πάτωμα του σπιτιού μας, ή την εμφάνιση ζώων στους σχηματισμούς των σύννεφων. Αν τώρα βάλουμε στην εικόνα σύνθεση και σύμβολα, τότε ενεργοποιούμε και την εννοιολογική ανάγνωση, όπου οι σκέψεις ανακαλούν εμπειρίες και γνώσεις από τις αποθήκες της μνήμης μας. Έτσι ένα έργο τέχνης οποιασδήποτε τεχνικής και περιόδου επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις και ερμηνείες.

Το “Light & Shadow Ballet” είναι μια προσομοίωση μιας πραγματικής γλυπτικής εγκατάστασης. Δημιουργήθηκε σαν ιδέα από το πρώτο lockdown, όπου ο εγκλεισμός, μας έκανε να σκεφτούμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας, πιο πειραματικούς κατά μια έννοια.Ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό της Δημοκρατίας είναι η επικοινωνίαΜε αυτό το σκεπτικό άλλωστε εντάχτηκε και το δικό μου έργο στο σεμινάριο. Το έργο μου δεν μιλάει για την Δημοκρατία, αλλά έχει σύνθεση και συμβολισμούς που μπορούν να ανακαλέσουν στον θεατή σκέψεις και απόψεις για την Δημοκρατία»

Στον 10ο σταθμό  και τελευταίο οι συμμετέχοντες  ατομικά   και  συλλογικά, με τον ρόλο του δημιουργού πλέον,  μοιράστηκαν ιδέες για τη δημιουργία   μιας διαδραστικής   εικαστικής εγκατάστασης  που θα μπορούσε αποτελεσματικά να συνθέσει    τα μηνύματα  και τις θέσεις της ομάδας  για τη Δημοκρατία , όπως αναδύθηκαν  από την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων  κατά τη διάρκεια της διαδρομής στο ερμηνευτικό μονοπάτι.    Και κυρίως  με βάση τις εμπειρίες που  προσέλαβαν   στους διάφορους  σταθμούς με τις αντίστοιχες δραστηριότητες με έμφαση στον  σταθμό του Εβραϊκού Μουσείου του Βερολίνου, προσεγγίζοντας την έννοια και τα χαρακτηριστικά  ενός εικαστικού έργου που αποδίδεται στη σύγχρονη τέχνη ως Installation(εγκατάσταση) . Συγκεκριμένα στο Εβραϊκό Μουσείο  κλήθηκαν να συνομιλήσουν με την εικαστική εγκατάσταση «Fallen Leaves»  του καλλιτέχνη  Menashe Kadishman με τον προβληματισμό της διαχείρισης των ζητημάτων δύσκολης ιστορίας    στη σχολική κοινότητα και την κοινότητα ευρύτερα.

Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με συλλογικό αναστοχασμό των ομάδων,  όπου αναδείχτηκε ο κρίσιμος ρόλος όλων των μορφών τέχνης στην παιδαγωγική διαδικασία, όταν εκλαμβάνονται ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο αναφοράς, ιδιαίτερα μάλλον όταν πρόκειται για την πολυδιάστατη έννοια της δημοκρατίας στη σύγχρονη κοινωνία.

* Η Μαρία Δρακάκη είναι  Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, ΜSc Πολιτιστική Διαχείριση, Υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Παν. Αιγαίου, ιδρυτικό μέλος του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων μέλος της ελληνικής ομάδας GENESIS του οργανισμού Learn to Change (L2C)

**Οι φωτογραφίες που πλαισιώνουν το άρθρο  τραβήχτηκαν από την Ambassador L2C κ. Φωτεινή Βενέτη κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου την οποία ευχαριστώ  πολύ για την τιμή της εμπιστοσύνης

***Eυχαριστώ θερμά τον κ.  Α. Μπερούτσο για την τιμή της ενεργητικής συμμετοχής του στο σεμινάριο μας καθώς και όλους τους συμμετέχοντες για τις ιδέες που μοιραστήκαμε

Βιβλιογραφία –Πηγές

https://www.learntochange.eu/2017/02/21/cards-for-democracy/

https://www.learntochange.eu/2017/02/21/cards-for-democracy/

https://learn2change-network.org/

http://dim-psimolofou-lef.schools.ac.cy/

https://www.teachers4europe.eu/el/gr-actions/159-gr-action-06dec2019-el

https://1lyk-igoum.thesp.sch.gr/22-erasmus-3-2018-2021-teachers4europe-setting-an-agora-for-democratic-culture

Δρακάκη Μ. ( 2013)  «Διαχρονικές αξίες στην εκπαίδευση σε ένα

περιβάλλον που αλλάζει μέσα από τον ανατρεπτικό οραματιστή καλλιτέχνη Γιάννη  Γαΐτη» (Βιωματικό εργαστήριο με την αξιοποίηση του μοντέλου

PERKINS), Εισήγηση Σχ. Συμβούλου 6ης   εκπαιδευτικής  περιφέρειας ΠΕ, Ηράκλειο,  τελευταία επίσκεψη  5?03/2021

https://docplayer.gr/11771085-Maria-a-drakaki-sholiki-symvoylos-6-is-perifereias-dimotikis-ekpaideysis-n-irakleioy.html

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, (2012) Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό , Τόμος Γ΄Η αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαίδευση, τελευταία επίσκεψη 11/02/2021 http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook -epimorfotes/texnes/9.TEXNES.pdf

 Perkins,D  (1994) Τhe Intelligent Eye: Learning to Think by Looking at Art, December, Getty Publications

 Ritchhart R (2007) Cultivating a Culture of Thinking in MuseumsJournal of Museum Education, Volume 32, Number 2, Summer 2007, pp. 137–154. ©2007 Museum Education Roundtable., τελευταία επίσκεψη 30/01/2021 https://static1.squarespace.com/static/5e7977706f259a3ea1d94af0/t/5e837008b3442351faed137d/1585672203933/JME07_Ritchhart.pdf,

Αναλυτικότερα :  

 Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις  σταθμών που οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν κατά τη διάρκεια των δύο  διαδικτυακών εργαστηρίων του σεμιναρίου:

http://www.iema.gr/data/EducationalProjects/Melina/eikastika/KARTELES_EPIDEIXIS.pdf

http://www.iema.gr/data/EducationalProjects/Melina/eikastika/H_MATIA_TON_EIKASTIKON_Vivlio_Daskalou.pdf

http://artnart.eu/?p=1653

http://www.beroutsos.gr/index.php/en/

https://artsandculture.google.com/usergallery/TgIyZfDc5qzsJg

https://artsandculture.google.com/usergallery/TgIyZfDc5qzsJg

https://www.tate.org.uk/art/artists/lynette-yiadom-boakye-16784/introduction-lynette-yiadom-boakye

https://www.dreamstime.com/art-installations-salvador-dali-museum-figueres-spain-surrealistic-art-installations-salvador-dali-museum-image170041622

https://www.tate.org.uk/art

https://www.tate.org.uk/art/artists/lynette-yiadom-boakye-16784/introduction-lynette-yiadom-boakye

https://www.munchmuseet.no/en/this-is-munch/

http://vimeo.com/33976373

https://www.youtube.com/watch?v=OxP5e_ghWfM

https://www.lavart.gr/otan-h-kraugh-pantreuetai-tous-pink-floyd/

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=W7sMMPWc4LM

https://www.dailymotion.com/video/xm5vfg

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=W7sMMPWc4LM

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-76

https://blogs.sch.gr/varvan/2021/01/02/diadiktyako-moyseio-me-erga-technis-62-kallitechnon-apo-pinakothiki-emst-momus-stis-othones-mas/

https://www.munchmuseet.no/en/this-is-munch/

http://vimeo.com/33976373

https://www.youtube.com/watch?v=OxP5e_ghWfM

https://www.lavart.gr/otan-h-kraugh-pantreuetai-tous-pink-floyd/

https://www.tate.org.uk/art

https://www.dreamstime.com/art-installations-salvador-dali-museum-figueres-spain-surrealistic-art-installations-salvador-dali-museum-image170041622

ΣΤΑΘΜΟΙ  ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΑΝ  ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΩΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΙ  

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HOJC6alqyl8&feature=youtu.be

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ

https://www.theacropolismuseum.gr/

Δημοφιλή εκθέματα του Μουσείου Ακρόπολης

https://www.theacropolismuseum.gr/psifiako-mouseio

 Μουσείο Ακρόπολης ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ένα πρωινό στην αρχαία Αθήνα Μια παράξενη βόλτα στην Ακρόπολη

Google arts and culture

https://artsandculture.google.com/usergallery/light-and-shadow/1gIyC7SyGyIEIgR

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛΣ

https://artsandculture.google.com/exhibit/festivals-the-heart-of-europe/pgJSMQK6A7LSLg

Έργα τέχνης σε ταβάνια

https://artsandculture.google.com/project/art-camera

https://artsandculture.google.com/project/art-camera

Mαντεύω ένα έργο τέχνης

https://artsandculture.google.com/project/art-camera

Εικαστική εγκατάσταση με πόρτες

https://artsandculture.google.com/asset/1-000-doors-choi-jeonghwa/YAGsTofcP6rlyA?hl=en

Please follow and like us:
Κατηγορία: Uncategorized