Ως έργο τέχνης που συνδέει το μουσειακό περιβάλλον με τον εμπορικό κόσμο

Συντάκτης : Μαρία Δρακάκη, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων,MSc   Cultural Management, Phd  Candidate in Cultural  Communication and Technology Τα τελευταία χρόνια έχει αναδυθεί μια νέα αντίληψη για τη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ως έργο τέχνης που συνδέει το μουσειακό περιβάλλον με τον εμπορικό κόσμο.